09 oktober 2007

Ett ord i rättan tid

"Om fadern fälls är det slut med allt som heter självförsvar i detta land."

[Ted Ekeroth om skotten i Rödeby]
Äntligen någon som talar om rätten att värna sig. Hoppas du inte får Feg-Jimmie på dig nu, Ted!