01 oktober 2007

På kollisionskurs

Det är väldigt tyst om Sverigedemokraterna för närvarande. Därför kan det vara lämpligt att just idag uppmärksamma att SD Gävles Margareta Sandstedt ånyo befinner sig på kollisionskurs med particentralens Mattias Karlsson.

Vad det handlar om är kommunfullmäktigesammanträdet i Gävle för jämnt en vecka sedan. Samtliga partier i församlingen ville då anta EU-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regionnivå (Gävles dnr 07KS388). Det vill säga - samtliga partier utom SD som röstade nej. Margareta Sandstedt brukar vara att "lita på" i de här frågorna, och var det även nu.

Kollisionskurs? Förra månadsskiftet var samma fråga uppe i Malmö kommunfullmäktige, och där röstade SD ja. Den av Mattias Karlsson skrivna röstförklaringen lästes då upp av lätt förvirrade men alltid attraktiva Emma Westergren.