15 oktober 2007

Kurt Lundgrens bloggscoop

"Jag, Sten Tolgfors, ansöker härmed om att få fullgöra vapenfri tjänst istället för värnpliktstjänstgöring. Jag har en djup religiös övertygelse som hindrar mig att använda våld eller bruka vapen mot andra människor. "

[Den fruktade öländske redaktören har grävt i myndigheternas arkiv och funnit detta graverande bevis mot vårt lands förste pacifistiske försvarsminister]