14 oktober 2007

Slutet för Heimdal

Det blir alltmer ensamt ute på den kulturkonservativa kanten.

Sverigedemokraterna står väl där ute så gott de kan, men t.o.m. en institution som Föreningen Heimdal föll idag ner i den kulturradikala avgrunden, när föreningens dechargestämma ställde sig på Li Janssons sida. Lite kan det säkert bero på de hårda påtryckningarna från den moderata partiledningen, men ändå mera torde den aktuella omröstningen visa att föreningen efter långt och gediget förarbetete förpassat sig ner i den avgrund som alla andra föll ner i redan efter 1968.

I den upsaliensiska studentvärlden är det - såvitt jag kan säga på rak arm - bara Västgöta nation som aldrig tagits över av de Röda. Stockholms nation rönte detta öde under en enda termin. Ugglepartiets härjningar på Upsala studentkår kan man se sviterna av än idag.

Fram till idag hade Västgöta sällskap av Heimdal. Nu frågar man sig om Björn Söder har några påläggskalvar som han skicka fram till en ny framstöt här uppe i Uppsala. För ett antal år sedan gjordes ett valhänt försök under aktive Jocke Larssons ledning att bilda en sverigedemokratisk studentklubb i sta'n. Försöket stöp väl närmast på Larssons välkända letargi.

Grogrunden för SD bland förbittrade traditionella heimdaliter lär vara åtminstone lite gynnsammare än förra gången. Gamle föreningsordföranden Per Dahl vågade sig inför dechargestämman t.o.m. på kritik av den moderata partiledningens påtryckningar i ett ledarstick i Barometern. Li Jansson och de röda på Heimdal red nämligen på frågan om föreningen officiellt ska demonstrera sida vid sida med Afa och gaypolisen i stjärtvänsterns årliga Prideparad i Stockholm. Inget kan väl göra gamle Björn argare än gaylobbyn. Nu dj-r (?)