02 oktober 2007

Eva tillbaka

Under kyrkomötet, som hölls i Uppsala under sistlidna vecka, återupplivades enligt rapport i SD-Kurirens nätupplaga Sverigedemokraternas kyrkopolitiska förbund. Någon egentlig verksamhet har man inte haft på flera år, och de stadgar som undertecknad snickrade ihop har gällt ändå till nu.

Nya stadgar antogs och Eva Nyman valdes till ny ordförande vid det möte som alltså hölls i Uppsala. Torbjörn Kastell ströks därmed från sitt sista uppdrag i SD-sfären.