08 oktober 2007

Ingen spännande läsning

På bloggen Every Kinda People gillar de SD, men inte utan reservationer. Jean Moulin har läst partiets energipolitiska handlingsprogram, och sammanfattar läsningen med orden "gäsp, dubbelgäsp".

Så är det. Sverigedemokraterna fyller ofta sina programdokument med fluff.