11 oktober 2007

Ryktet sprider sig i Borås

"Liksom vi brukar ha massa människor i våra organisationer har de en massa organisationer till en människa."

[Anders Österberg (s), Borås, upptäcker "grundandet" av SDU Sjuhärad och den säregne William Petzäll - citatet har korrekturlästs]