05 oktober 2007

Aj, då!

I media refereras idag en undersökning från ett universitet i Skåne, vilken visar att "inte många pensionärer i Skåne...röstar på Sverigedemokraterna". På DN Debatt lovas alla pensionärer sänkt skatt i en artikel signerad Mona Sahlin och Pär Nuder.

En olycka kommer sällan ensam för Sverigedemokraterna, ett parti som i många år friat till pensionärerna.