05 augusti 2006

Skadat varumärke

Kommer Andreas Lundkvist och Petter Karlsson att uteslutas eller tas bort som kandidater på grund av sina nazikontakter?

– Nej, inte vad jag kan se idag. Efter samtal med personerna uppfattar jag det som engångsmisstag som inte kommer att upprepas, svarar Adam Linnerheim.
Bloggens kommentar: Adam Linneheim var en av Tor Paulssons allra förtrognaste medarbetare i Östergötland före brytningen SD/ND. Kanske var detta ingen tillfällighet. Många undrar idag om han uppsåtligen försöker skada det varumärke particentralen i Lund strävar efter att bygga upp.