01 augusti 2006

SD kluvet om Libanon

Ställningen just nu på SD-Kurirens webbpoll: "Är det rätt eller fel av Israel att gå in i Libanon?" Antal röster: 802 Rätt 55% Fel 34% Vet ej 11%. Uppenbarligen har Björn Söders IDF-vänliga politik stöd av SD-Kurirens nätläsare.

Värre är det med partikadrerna, för där är sympatierna för PLO och Hizbollah betydligt starkare. Inte ens övriga ledamöter av verkställande utskottet i SD backar upp den gode Björn: Vare sig Jimmie, Richard, Mattias eller Arnold har haft ett gott ord att säga om Israel sedan upprensningsaktionen i södra Libanon inleddes. Partiledaren håller helt fräckt käften, och verkar mer intresserad av att reta samerna än av att ta ställning i svensk nationalisms traditionella skiljefråga.

Sens moralen? Vare sig filo- eller antisemiter kan lita på SD.