04 augusti 2006

SD IT slår till mot SD Gävle

SD Gävles webbsidor har länge setts som mer eller mindre undermåliga, såväl grafiskt som tekniskt. SD IT har därför pekat om till en egenproducerad sida för Gävleborg. Den gamla sidan kan alltjämt ses på Xbygden.