04 augusti 2006

Jämförelse Rosing-Falkvinge

Linda Rosing kallar sig på sin partihemsida författare. Vilka böcker har hon skrivit, då? Inga som jag känner till. Att kalla henner författare är nog som att kalla Falkvinge demokrat.