06 augusti 2006

Besynnerlig magsurhet i SD-Kuriren

För några dagar sedan kunde bloggen berättat om Jonas Åkerlunds magplask i P1 Morgon. Idag kommenteras affären Åkerlund på SD-Kurirens nätupplaga. Åkerlund erkänner "ringrost" i debattsammanhang, varefter redaktionen gör ett "logiskt självmål".

"När Jonas Åkerlund infann sig i studion, fick han veta att den förmodade intervjun om partiets politik skulle ta formen av frågor från programledaren, som sedan erbjöd Fredrik Malm, känd fanatiker från den Expoinkvisition som bevakar att endast godkända tankar får tänkas, att via kränkande tillmälen ge utlopp för sitt primitiva hat mot oliktänkande."
SD-Kurirens redaktion talar alltså i sin osignerade notis om "primitivt hat", men i samma notis lyckas man själva peta in följande synnerligen hatiska och/eller propagandistiska värdeord
  1. "känd fanatiker" istället för det något mer neutrala "LUF-ordföranden"
  2. "inkvisition" istället för "uttalad motståndare till SD"
  3. "kränkande tillmälen" istället för "onyanserad kritik mot SD"
  4. "primitivt hat" istället för "avståndstagande"
  5. "oliktänkande" istället för "systemmotståndare"
Det låter ju förresten alldeles förfärligt att "den förmodade intervjun" ersattes "av frågor från programledaren". Bloggen undrar bara: Vad skulle en intervju ha bestått av?

Sen en sista fråga: Varför beskrevs radioinslaget med Åkerlund så journalistiskt på partihemsidan, när sedan SD-Kuriren går till rena överord?