02 augusti 2006

Assimilationslinjen överges?

Sverigedemokraternas vice partiordförande Jonas Åkerlund, som drömmer om en socialdemokratisk politik i erlandersk tappning, frågas ut av Sveriges Radios Lars Mogensen.

- Ja, det viktiga det är ju i vilken utsträckning som de som kan komma hit kan integreras. Om man kommer under en längre tid och i mindre mängder så finns det väldigt stora möjligheter till det.


Jämför med det sverigedemokratiska befolkningspolitiska handlingsprogrammet:
  • "Den statliga integrationspolitiken läggs ner, då den saknar förutsättningar till framgång. Sådant som integration kan inte tvingas fram utan växer naturligt fram genom att människor möts på frivillig grund."
  • "Invandrare som permanent bosätter sig i Sverige assimileras, istället för att integreras."