02 september 2006

Om SD i Nyhetsmorgon Lördag

Du missade väl inte inslaget om sverigedemokraterna i Nyhetsmorgon Lördag på TV4? Inslaget kom 09.40-09.52.

En journalist vid namn Christoph Andersson berättade om sina erfarenheter från Sachsen, där han studerat Nd:s systerparti NPD. Per-Albin Hansson är idag den tyska extremhögerns främste ikon, hävdade han. Vidare redogjorde han för en hypotes enligt vilken extremhögern runt om i Europa hjälper varandra. Några tydligare spår av detta har vi dock enligt Bloggens erfarenheter inte sett bland de nationalistiska parlamentariska partierna, förutom viss ekonomisk uppbackning från Le Pen och Mengal.

Expos chefredaktör Daniel Poohl backade upp min egen tes från debattartikeln i tisdags, nämligen den att vad som tidigare var socialdemokratiska arbetarväljare idag är politiskt hemlösa som tyr sig till Sd eftersom det socialdemokratiska partiet inte längre upplevs företräda vanliga, hederliga arbetare.